Noorukite ja täiskasvanute nõustamine

Noorukite ja täiskasvanute nõustamine

Individuaalne nõustamine annab teadmisi ja oskusi, kuidas hakkama saada oma peas keerlevate mõtetega ja oma tunnetega. See on põnev maailm ning meie suutlikkus muutuda on seotud võimega näha asju erineva nurga alt. Nõustamine ei peaks olema koht, kuhu tullakse lihtsalt oma probleeme ja nõrkusi kõrvaldama. Eelkõige peaks see pakkuma võimaluse leida uusi lahendusi ja mõista oma tugevusi. Need on meist igaühel olemas.

Nõustamine aitab suurendada enesekindlust, arendab konfliktide lahendamise oskust ja üldse suhtlemisoskust, õpetab paremini toime tulema ärevuse ja stressi ning negatiivsete mõtetega. Nii on kergem teha ka otsuseid õpingute ja tööelu valikul. Ka noortega töös pean oluliseks perekonna kaasamist. Noorukiiga on elukaarel aeg, kus kohtuvad omavahel vabanemise vajadus ja vanemate vajadus. Meile on eluliselt oluline kuuluda meile tähtsate inimestega kokku – olla meie. Samal ajal on meil tahtmine olla ka MINA ise, olla teadlik oma vajadustest, soovidest ja paraku ka piiridest. Nõustamine aitab tervel perel paremini aru saada MINA

Nõustamisele võib pöörduda näiteks järgmiste murede korral:

õpiraskused

keskendumisprobleemid

koolistress

käitumisraskused

madal enesehinnang

toitumisega seotud probleemid

pidev väsimus ja uneprobleemid

probleemid suhetega (pere, eakaaslased, õpetajad)

ärevus

meeleolulangus

enesevigastamine

läbipõlemine

Oluline teada

Esmasele vastuvõtule võiksid alaealised tulla koos lapsevanema(te)ga. 

Täpsem teraapia kestvus, olemus, sagedus ning edaspidi osalevad inimesed lepitakse kokku esimese kohtumise käigus.

Uudiskiri

Ole kursis minu kõige uuemate uudiste ning teavitustega.